Loading...
11/3/14
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အလြယ္တစ္ကူရရွိေစမည့္အခြင့္အေရးတစ္ခု

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အလြယ္တစ္ကူရရွိေစမည့္အခြင့္အေရးတစ္ခု

ယေန႕ေခတ္မွာ လူတိုင္းအတြက္လုပ္စရာအလုပ္ေတြ ေပါမ်ားလာပါၿပီ ဒီလိုေပါမ်ားလာတဲ့ေခတ္မွာ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြေပ...

Labels

 
TOP